0/0
A A

Privacybeleid

In deze verklaring over de privacy van gegevens wordt uitgelegd hoe Boehringer Ingelheim BV (hierna "Boehringer Ingelheim", "we", "ons") welke persoonsgegevens over u verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens vindt in ieder geval alleen plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

Contactformulier en andere aanvragen

We verwerken uw gegevens om u de op deze website overeengekomen of aangevraagde services te verstrekken:

  • Als u zich registreert en als u inlogt
  • Als u deelneemt aan trainingen of evenementen
  • Als u om informatie verzoekt over producten of mogelijke bijwerkingen

De wettelijke basis is Artikel 6 (1) b) AVG.

Loggegevens

a) Loggegevens en technische cookies

Wanneer u de website gebruikt, worden bepaalde gegevens tijdelijk opgeslagen. Dit betreft onder meer de gegevens die door de browser worden verzonden, zoals IP-adres, cookies, vorige website, datum en tijd, en weergegeven inhoud. We gebruiken deze gegevens om het u mogelijk te maken onze website te gebruiken en, indien nodig, om in geval van schending van of inbreuk op wettelijke bepalingen, onze gebruiksvoorwaarden en de rechten van derden, onze rechten en die van derden te verifiëren en te waarborgen. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) f) AVG.

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, zoals pixeltags, webbakens en transparante GIF's (hierna "cookies"). We gebruiken cookies om technische redenen, bijvoorbeeld om een gebruikerssessie bij inloggen te hervatten als die eerder door inactiviteit was onderbroken. Dergelijke cookies worden niet toegepast om het gebruik van onze website te analyseren. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) f) AVG.


b) Analytische cookies

Adobe Analytics (Omniture)

We gebruiken ook cookies van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics maakt namens Boehringer Ingelheim gebruik van cookies om al het verkeer en alle gebruikspatronen te analyseren. Het IP-adres dat door de cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd voordat geolocatie wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het vervangen door een generiek IP-adres. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt voorkomen dat Adobe informatie (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de opties te selecteren op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Omdat gegevens in uitzonderlijke gevallen kunnen worden overgebracht naar de VS, heeft Adobe zich gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild.

De analyses helpen ons onze services te verbeteren en zijn gebaseerd op de AVG-bepaling betreffende belangenafweging.

Overdracht van gegevens aan derden

Persoonlijke informatie wordt mogelijk gedeeld met derden.


1. Rapportageverplichtingen jegens bevoegde autoriteiten en afdwingbare rechten

Als farmaceutisch bedrijf zijn we onderworpen aan specifieke regelgeving, zoals geneesmiddelenbewaking. Sommige van deze wetten noodzaken ons uw rapporten toe te zenden aan toezichthouders of andere autoriteiten wereldwijd (waaronder landen met een ander niveau gegevensbescherming dat de EU). We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan autoriteiten wanneer we daartoe wettelijk zijn gehouden.

Ter bescherming van uw rechten of die van derden en overeenkomstig wettelijke bepalingen maken we mogelijk ook gegevens openbaar aan rechthebbenden, consultants en autoriteiten.


2. Serviceprovider

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze informatie over gegevensbescherming worden beschreven, werken we samen met serviceproviders. Deze serviceproviders verwerken de gegevens uitsluitend namens ons, overeenkomstig onze instructies en onder ons toezicht conform deze verklaring over de privacy van gegevens.

Een van deze serviceproviders is: Adlytics GmbH, Weinheimer Str 62, 68309 Mannhein, Duitsland (dienstverlener op het gebied van data- en webanalyse).


3. Bedrijven van Boehringer Ingelheim

Als onderdeel van een wereldwijde bedrijvengroep werken we samen met andere Boehringer Ingelheim-bedrijven die ons helpen bij de gegevensverwerking. Deze groepsmaatschappijen verwerken de gegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden vermeld.


4. Gegevensoverdracht naar ontvangers buiten de EU

Sommige van deze serviceproviders en X-bedrijven verwerken persoonsgegevens buiten de EU. In dergelijke gevallen waarborgen we een passend niveau van gegevensbescherming om te voldoen aan Europese wetgeving (gewoonlijk middels EU-standaardbepalingen zoals die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd).

Verwijderen

Boehringer Ingelheim bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is om te voldoen aan het doel van de verwerking, hetgeen hoofdzakelijk de door u verzochte dienstverlening is. Dit betekent bijvoorbeeld dat we u nieuwsbrieven sturen zolang u uw abonnement niet hebt opgezegd, of dat we de gegevens van uw gebruikersaccount (inloggegevens, beroep, naam, enzovoort) opslaan zolang u een gebruikersaccount bij ons hebt.

Over het algemeen verwijderen we gegevens met betrekking tot:

  • uw (klant)verzoeken na één jaar,
  • uw gebruikersaccount na één jaar,
  • analytische gegevens (websitegebruik) na vijf jaar.

Uw rechten

U kunt informatie opvragen over welke persoonsgegevens we opslaan. Als u persoonsgegevens hebt verstrekt op basis van een contract of toestemming, hebt u het recht deze gegevens in een gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen.

In voldoende gemotiveerde gevallen kunt u ons ook verzoeken uw gegevens te verwijderen of te corrigeren of de verwerking ervan te beperken. Als uw persoonsgegevens worden overgebracht naar een land buiten de EU dat onvoldoende bescherming biedt, kunt een kopie aanvragen van het contract dat een passend niveau gegevensbescherming waarborgt.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit betreft uitsluitend het toekomstig gebruik van uw gegevens.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. In dat geval stoppen we met het gebruik van uw gegevens, behalve als onze belangen zwaarder wegen. U kunt op elk gewenst moment en zonder verdere opgaaf van redenen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het verzenden van mailings.

Contact

Bij vragen over ons gebruik van persoonsgegevens of deze verklaring over gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via https://www.boehringer-ingelheim.com/imprint of rechtstreeks met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Boehringer Ingelheim bv
– Data Protection –
Comeniusstraat 6
1817MS Alkmaar
esther.vijlbrief@boehringer-ingelheim.com

Bij vragen of twijfel kunt u ook contact opnemen met onze toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
Telefoon: 0900 - 2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensbeschermingsverklaring vanaf: 22 mei 2018

Mededeling over auteursrechten

© 2019 Boehringer Ingelheim bv.

Cookiebeleid

Boehringer Ingelheim bv maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten functioneren. Andere worden gebruikt om u van relevante content te voorzien en ons te helpen de prestaties van de website te monitoren.


Cookieverklaring/Over cookies

1. OVER COOKIES

Onze websites maken gebruik van cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Ze faciliteren basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de site. Zonder deze cookies kan een website niet goed functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om een efficiëntere gebruikerservaring te waarborgen. De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen opslaan als dat strikt noodzakelijk is voor de werking van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door services van derden die op onze pagina's worden getoond.


2. COOKIEVERKLARING

Analytische cookies

We gebruiken cookies van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics maakt namens Boehringer Ingelheim gebruik van cookies om al het verkeer en alle gebruikspatronen te analyseren. Het IP-adres dat door de cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd voordat geolocatie wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het vervangen door een generiek IP-adres. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt voorkomen dat Adobe informatie (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de opties te selecteren op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Omdat gegevens in uitzonderlijke gevallen kunnen worden overgebracht naar de VS, heeft Adobe zich gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild.

De analyses helpen ons onze services te verbeteren. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) f) AVG.